Lista menighetsråd 2019-2023


Sittende menighetsråd for Lista sokn i perioden 2019-2023

Leder:
Dag Sandnes
Telefon: 90 15 97 07
E-post: dasa1@vaf.no

Nestleder:
Ivar Lorentzen
Telefon: 90 57 07 12
E-post: ivar.lorentzen@online.no

Øvrige medlemmer:
Paul Ottar Daasvand (vikar geistlig representant)
Børge Tjørn
Liv Torunn Stave
Liv Lyngsvåg
Arvid Frøsland
Camilla Tønnessen Skaara
Maria Antoniette Finne Lervik

Varamedlemmer:
Asbjørn Skøien
Margaret Helen Johnsen Bouwman
Per Inge Almås
Trine Dagmar Frestad
Terje Jostein Skjoldal
 

 

Tilbake