LISTA MENIGHETSRÅD 2023-2027


Sittende menighetsråd for Lista sokn i perioden 2023-2027

Leder:
Børge Tjørn
Telefon: 906 72 526
E-post: borge.tjorn@vabb.no

Nestleder:
Liv Torunn Stave
Telefon: 908 69 474
E-post: livtstave@gmail.com

Øvrige medlemmer:
Lloyd Tryland (sokneprest)
Harry Danielsen
Arvid Frøsland
Kjetil Andreassen
Sissel Østensen
Leiv Jan Meberg
Katrina Emelie Ellingsgaard

Varamedlemmer:
Ellen Cathrine Jørgensen
Steinar Helge Østhassel
Asbjørn Skøien
Margaret Helen Johnsen Bouwman
Siri Marte Moseid

MENIGHETSRÅDSMØTER 2024
Innkallinger:
MR 19.01.2024
MR 13.02.2024
MR 19.03.2024
MR 09.04.2024
MR 30.04.2024

Referater/protokoller:
MR 19.01.2024
MR 13.02.2024

MR 19.03.2024

ÅRSMELDINGER
ÅRSMELDING 2019
ÅRSMELDING 2020​​​
ÅRSMELDING 2021
ÅRSMELDING 2022
ÅRSMELDING 2023

REFERATER FRA MENIGHETSMØTER (ÅRSMØTER)
MENIGHETSMØTE 2024

Tilbake