VigselI Lista menighet ønsker vi alle velkommen til vigsel. Vi har anledning til å foreta vigsel i Vanse kirke og Vestbygda kapell samt på øvrige steder i soknet hvor det finnes vigslet grunn. 


Alle vigsler i Farsund kommune administreres av Renate Reinertsen ved Farsund menighetskontor
(Tlf. 38 39 16 55, e-post farsund.menighet@farsund.kirken.no. )
Vennligst ta kontakt med henne selv om dere skal gifte dere i Lista sokn.