Voksne  i Lista


Lista menighet har en flott gruppe av voksne som engasjerer seg i menigheten. Vi prøver å opprettholde tiltak og arrangementer som passer inn for denne gruppen og tar gjerne i mot innspill til hvordan vi kan videreutvikle tilbudene.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.