Vår menighet


Lista menighet har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord". Visjonen vår: "Leve i Jesus" skal være en inspirasjon som viser retning for det vi driver med i kirken. Lista menighet vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet.

Gjennom gudstjeneste, musikkarbeid, dåps-/trosopplæring, diakoni og mye mer når vi mennesker i alle aldre både i glede og sorg. For å nå flere og for å samtidig oppfylle vår visjon trenger vi hjelp til å utføre viktige oppgaver, noen store og mange små.

Kanskje har du noe spesielt du har lyst til å bidra med, eller kanskje du bare er nysgjerrig på om det er noe du kan gjøre?