LISTA MENIGHET TRENGER DEG I KONFIRMANTARBEIDET!


Farsund kirkelige fellesråd har ledig 10% stilling som konfirmantmedarbeider i Lista menighet, Dersom du ønsker å arbeide med konfirmanter sammen med sokneprest og er over 16 år, kan dette være interessant for deg.  

Les mer
 

LISTA MENIGHET TRENGER DEG I KONFIRMANTARBEIDET!


Farsund kirkelige fellesråd har ledig 10% stilling som konfirmantmedarbeider i Lista menighet, Dersom du ønsker å arbeide med konfirmanter sammen med sokneprest og er over 16 år, kan dette være interessant for deg.  

Les mer

SPIND GRAVPLASS

I Lyngdalsavis fremgår det at hele Lyngdalssletta må sjekkes for DDT. Videre kan en lese at Spind gravplass har fått tilført masse fra det...

Les mer

ÅPEN KIRKE - OPEN CHURCH

   

Les mer

Spind gravplass, parsell A til H – oppgradering og fremdriftsplan

Alle formelle søknader er nå godkjent og oppstart skjer like over 17.mai. Det er et mål at selve gjennomføringen skal skje så raskt som mul...

Les mer

DÅPSKJOLE TIL LEIE

Bamsen har prøvd den - litt smal i armene til det store kosedyret. Lua er jo ikke aktuell for ham å prøve her engang...Men til de fleste sm...

Les mer