Kontaktinformasjon


Lista menighet

Adresse: Omlandsveien 8, 4560 Vanse - se kart
Telefon:
38 39 55 30 / 47 47 33 37
Epost:
lista.menighet@farsund.kirken.no

Administrasjonsleder

Ellen Cathrine Jørgensen

47473337

47473337

Send e-post