Menighetsbladet


Menighetsbladet har 4 utgivelser pr. år. Bladet er felles for Lista og Farsund menighet. 

 

Redaktør:
Synnøve Rydningen
E-post: synnoverydningen@gmail.com

LES MENIGHETSBLADER HER:
Klikk på utgivelsen for å lese det aktuelle bladet.

Nr 1/19
Nr 2/19
Nr 3/19
Nr 4/19
Nr 1/20 
Nr 2/20
Nr 3/20
Nr 4/20
Nr 1/21
Nr 2/21
Nr 3/21
Nr 4/21
Nr 1/22
Nr 2/22
Nr 3/22

Nr 4/22
Nr 1/23
Nr 2/23

 

Gaver til menighetsbladets drift kan gis til konto:  3095 57 04769