10% stilling i konfirmantarbeidet


Lista menighet trenger deg i konfirmantarbeidet!

 

Vi lyser ut to 10% medarbeiderstillinger for ett år. De som blir ansatt vil jobbe gjennom hele konfirmantåret f.o.m. august 2020 t.o.m. mai 2021 sammen med prestetjenesten, andre ansatte og frivillige.

Den ene medarbeiderstillingen har noe administrativt og planleggende arbeid i samråd med prest, og i tillegg må den som blir tilsatt være med å bidra til og delta i konfirmantsamlingene. Den som blir tilsatt er underlagt prestens ledelse og veiledning.

Den andre medarbeiderstillingen har en mer musikalsk profil. Formidling av musikk og lovsang vil bli vedkommende sin hovedoppgave gjennom konfirmantåret. Han/hun vil være aktiv i koordinering av sang- og musikkrefter i forbindelse med konfirmantsamlinger og konfirmasjonsgudstjeneste. Den som blir tilsatt er underlagt prestens ledelse og veiledning.

Personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt. Det er mulig å søke på begge stillingene.Har du hatt stillingen tidligere er du også velkommen til å søke.

Kvaliteter:  

  • Du må være glad i Gud og glad i ungdom.  
  • Vi ser etter personer som ønsker å rekruttere konfirmantene inn i
         menighetens ungdomsarbeid og bidra med bl.a. ledertrening.
         Dette sammen med de andre ansatte, særskilt prestene og trosopplærer,
         og sammen med andre frivillige.
  • Gode samarbeidsevner.  
  • Erfaring fra konfirmantarbeid.

Den som blir tilsatt må være over 16 år og medlem av Den Norske Kirke. Det er utarbeidet instruks for stillingene.

Skriv en kort søknad til menighetsrådsleder Dag Sandnes og fortell hvorfor du vil passe til en av medarbeiderstillingene.

Søknad sendes til e-mail: Dag.Sandnes@eilertsundt.vgs.no
Søknadsfrist: 15. juli
Kontaktinfo: 90159707

 

Tilbake