LISTA MENIGHET TRENGER DEG I KONFIRMANTARBEIDET!


Farsund kirkelige fellesråd har ledig 10% stilling som konfirmantmedarbeider i Lista menighet, Dersom du ønsker å arbeide med konfirmanter sammen med sokneprest og er over 16 år, kan dette være interessant for deg.


 

Den som får stillingen, skal:

 • Delta i utvikling/planlegging og gjennomføring av menighetens konfirmantarbeid
 • Bidra til å utvikle et inkluderende miljø blant årets konfirmanter
 • Bygge opp holdninger og verdier blant konfirmantene først og fremst ved eksempel, og også ved deltakelse i undervisning

Hovedoppgaver:

 • Sammen med prest planlegge og gjennomføre menighetens konfirmantopplegg
 • Ta musikalsk ansvar sammen med organist på konfirmantsamling for å sikre et ungdommelig uttrykk
 • I samråd med prest og administrasjonsleder stå ansvarlig for noe administrativt arbeid
 • Bidra til rekruttering og veiledning av hjelpeledere i konfirmantarbeidet

Den som blir ansatt vil jobbe gjennom hele konfirmantåret f.o.m. august t.o.m. mai. Arbeidsmengden og -tid vil variere fra måned til måned og noe helgearbeid må regnes med.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du må være trygg og trives sammen med ungdom
 • Gode samarbeidsevner
 • Lederegenskaper
 • God på kommunikasjon og sosiale medier
 • Medlem av Den norske kirke
 • Musikalsk

Personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt. Det må fremlegges politiattest. Lønn etter gjeldende tariff.

Vi oppfordrer unge til å søke og det vil være en fordel om du er en ungdom som konfirmantene kan identifisere seg med.

Søknad sendes til Farsund kirkelige fellesråd ved kirkeverge Kristian Th Kjørkleiv på epost kristian.kjorkleiv@farsund.kirken.no innen 11. aug. Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes sokneprest Lloyd Tryland (415 64 105).

 

Tilbake