Dagstur til Søgne og Hald


Diakoniutvalgene i Lista og Farsund menigheter har igjen gleden av å kunne invitere til dagstur med fokus på godt felleskap og trivelig reisefølge.

Dette året går turen først til Søgne gamle kirke, her blir det kaffe og noe å bite i og omvisning. Asbjørn Gabrielsen holder andakt for oss.

Videre drar vi til Søgne Gamle Prestegård - her er det også mulig å få omvisning, eller bruke tida som du selv ønsker til å se på utstillingene der.

Vi avslutter dagen med middag på Hald internasjonale skole i Mandal.

Påmelding til diakon Astrid på telefon 905 07 642 (eller ring et av menighetskontorene) innen 10.6. 

Turen er felles for Lista og Farsund menigheter. For flere detaljer; se bildet.

VELKOMMEN MED til både nye og tidligere deltagere💚

Tilbake