Spind gravplass, parsell A til H – oppgradering og fremdriftsplan


Alle formelle søknader er nå godkjent og oppstart skjer like over 17.mai. Det er et mål at selve gjennomføringen skal skje så raskt som mulig, slik at denne delen av gravplassen igjen blir tilgjengelig. Festere av graver på berørte parsell, har blitt tilskrevet i uke 20 med informasjon. 

Fremdriftsplan er som følger:

•  Uke 21/22  Oppstart, sikring av området, flytting av gravstøtter

•  Uke 23/24  Gravearbeid

•  Uke 25/28  Tilkjøring av masse

•  Uke 28/30  Planering og avretting av jord og grus

•  Uke 30/33  Reetablering av gravstøtter, plen og kantstein

Det er viktig for oss at gjennomføringen av selve tiltaket skjer så raskt og skånsomt som mulig, slik at pårørende blir minst mulig belastet. Det er likevel et stort tiltak, men det er nødvendig for at vi skal få et fredfullt og fint minnested. Vi beklager de ulemper dette medfører for den enkelte og vi vil fortløpende oppdatere informasjon. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med kirkevergen på telefon 907 90 462.  

Tilbake