VANNUTFORDRING SPIND GRAVPLASS


Alle formelle søknader er nå godkjent. Dessverre er vi forsinket, men vi planlegger oppstart mai/juni. Det er et mål at selve gjennomføringen skal skje så raskt som mulig, slik at gravplassen igjen blir tilgjengelig.  

Planlagt oppstart var slutten av februar 2024, men ble forsinket på grunn av at det er flere instanser som skal godkjenne et slikt tiltak. Alle nødvendige søknader er nå behandlet og godkjent. Det vi nå venter på er når entreprenøren er klar til å starte arbeidet, anslagsvis mai/juni.

Det er viktig for oss at gjennomføringen av selve tiltaket skjer så raskt og skånsomt som mulig, slik at pårørende blir minst mulig belastet. Det er likevel et stort tiltak, men det er nødvendig for at vi skal få et fredfullt og fint minnested. Vi beklager de ulemper dette medfører for den enkelte og vi vil fortløpende oppdatere informasjon. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med kirkevergen på telefon 907 90 462.  

Tilbake