Bli kjent med Blå Kors barnas stasjon


Er du hjemme på tirsdager og har barn mellom 0-12 år? Vi i Lista menighet gleder oss over muligheten til å legge tilrette for at flere kan bli kjent med Barnas stasjon Lister.

Å være foreldre/foresatt kan være den største glede og rikdom, men det kan også by på utfordringer. Blå Kors barnas stasjon Lister har møtt og vært til hjelp for mange barnefamilier. For noen ganger er det godt å ha noen å dele byrdene med - slippe å gå aleine med utfordringene. Lista menighet vil gjerne være med å formidle kontakt mellom familier som ønsker det og Barnas stasjon. Og Blå Kors barnas stasjon Lister gleder seg til å bli kjent med flere. 

Dette er et todelt tilbud: Det er drop-in tilbud flere tirsdager i april-juni, og det er et eget kurs om økonomi. Økonomikurset går over fire tirsdager - informasjon om påmelding på bildet. 

For alle datoer og tidspunkt - se bilde. Varmt velkommen til Langhuset om dette er noe for deg/dere ❤ 

Har du spørsmål i fht disse samlingene? Ta gjerne kontakt med diakon Astrid; 90507642.

Tilbake