Tro og Lys


Tro og Lys er en internasjonal, økumenisk bevegelse som arbeider for at mennesker med funksjonsnedsettelser og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.

Det er Tro og Lys-fellesskap flere steder i Norge - høsten 2022 startet vi opp et fellesskap fopr Farsund og Lista menigheter.

Et Tro og Lys-fellesskap består av mennesker med funksjonsnedsettelse, familie, venner og andre som ønsker å være en del av det. Vi møtes for å feire gudstjeneste sammen, ha felles måltid og festlig samvær sammen. Det er mye glede og humør i dette arbeidet.

Siste onsdag i måneden samles vi i Vestbygda kapell/Framtidsbygget. Vi feirer en kort gudstjeneste i kapellet kl 18:00, før vi har kveldsmat og hyggelig samvær i framtidsbygget.

Datoer for våren er: 25.1., 22.2., 29.3. (vi besøker T&L Lyngdal), 26.4. og 31.5. (sommeravslutning - grilling i Prestegårdshagen). 

Tilbake