Onsdag i Framtidsbygget 20. september kl. 19.00.


Israelsmisjonen
Seminar med tema:
"Var Paulus en kristen?"
Mat og prat i pausen
Velkommen!
Tilbake