REVIDERING AV TROSOPPLÆRINGSPLANEN


 

REVIDERING AV TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR LISTA MENIGHET

Trosopplæringsplanen danner grunnlaget for en systematisk og sammenhengende opplæring fra 0-18 år i den kristne tro. Den lokale planen skal være ferdig 15. februar 2023. I den forbindelse ønsker vi din mening!

Vi ønsker svar på hva som fungerer nå og hva vi kan bli bedre på. Og ellers alt du har av synspunkter. Klikk på lenken nederst i innlegget for å komme til Trosopplæringssiden der PDF-utgave av planen ligger.

Du kan sende inn ditt forslag til ny revidert plan til trosopplærer anniken.bang-olsen@farsund.kirken.no innen 15. august.

Klikk her for å lese planen.

Tilbake