Misjonsprosjektet på Madagaskar


Lista Menighet har denne perioden valgt Madagaskar som vårt misjonsprosjekt. Prosjektet er svært godt igang! 
Nå kan vi alle følge med på hvordan det går med innsamlingen, og også lese mere om prosjektet på NMS sine nettsider.

HVA GJØR NMS HER?
De første misjonærene kom til Madagaskar for 150 år siden. De reiste for livet. Med seg i storbagasjen hadde de kiste og norsk jord til den siste reisen. Tidene forandrer seg. I dag er Den gassisk-lutherske kirke selvstendig og regnes som Afrikas tredje største lutherske kirke. Stadig kirkevekst gir grunn til glede. Samtidig er fattigdommen påtrengende for folk flest.

I dag støtter NMS kirken gjennom arbeid knyttet til fattigdomsbekjempelse og kompetansebygging. Kirkens fokus på å bedre folks levekår skjer både på landsbygda og i byene. Et viktig arbeid er knyttet til landsbyutvikling i fire svært fattige landområder og omfatter landbruk, miljø, helse, utdanning og kvinners rettigheter. I byen Antsirabe støttes  kirkens arbeid blant de fattigste av de fattige gjennom alfabetiseringskurs, matutdeling, yrkesopplæring, ungdomssenter og barnehjem. Mye av innsatsen skjer ved hjelp av frivillige. NMS støtter også kompetanseutvikling i kirken, teologisk utdanning og opplæring innen ledelse, økonomi og antikorrupsjonsarbeid. Dette er særlig viktig for at kirken skal bli stadig mer selvstendig.

OM MADAGASKAR
Republikken Madagaskar er verdens fjerde største øy, ligger i Det indiske hav og har nærmere 25 millioner innbyggere. Øya har et unikt plante- og dyreliv og er rikt på naturressurser. Likevel er landet svært fattig. En av tre gassere er analfabeter. Halvparten av alle barn under fem år er underernærte. Manglende matvaresikkerhet preger mange familier. Stadig færre barn får skolegang og i dag går kun 65 prosent av på skole. I 2009 var tallet 96 prosent. Det gir grunn til bekymring.

Lista menighet vil gjerne hjelpe så godt vi kan med arbeidet som NMS gjør på Madagaskar og har derfor inngått en avtale om å samle inn 50.000,- i året til dette prosjektet. Det tas opp takkoffer i kirkene flere ganger i året, blant annet på julaften, og det avholdes også misjonstivoli og basar for å samle inn midler. Menigheten opplever stor giverglede og takker for alle gavene som kommer inn!

Hvis du ønsker å gi en gave til misjonsprosjektet på Madagaskar kan du gjøre det ved innbetaling til bankkonto 3095.22.04706 eller ved å Vippse til Lista sokn (Vippsnr. 109825). Husk å merke tydelig med 'Madagaskar' slik at gaven din går til riktig formål. 

Tilbake