Bibellesekveld i Framtidsbygget


Velkommen til bibellesekveld med Åsa den 27 oktober kl. 19.00. Vi leser bibelen sammen. Ta med bibel. Kaffe med noe å bite i. Velkommen!

 

27. oktober: Bibellesekveld med Åsa
3. november: "Stille stund" mot Allehelgenssøndag. Ann Mergret Haaland, orgel. Ellen Jørgensen, tekst.
10. november: Aud og Rolf Eriksen
17. november: Kai Wilhelm Nesler/foto og Mefa Riitta Svenroos/lyrikk

Samlingene er åpne for alle. Velkommen!

Tilbake