SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN


Lista menighet ønsker i år igjen å støtte aksjonen "SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN" som kjøres fra Kristi Himmelfartsdag til St. Hans.

 

"SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN" er en aksjon for misjonssolidaritet for å styrke menighetenes misjonsprosjekter. Aksjonen ønsker å gi verktøy til menighetenes innsats og engasjement for den globale kirke og den går inn i misjonsansvaret knyttet til SMM organisasjonenes verdensvide nettverk av søsterkirker og partnere. Nettopp i den tøffe koronasituasjonen verden står midt oppi er det viktig a vise praktisk omsorg og solidaritet.

Lista menighets misjonsprosjekt er på MADAGASKAR. I følge www.regjeringen.no er helsesituasjonen på Madagaskar svært dårlig og smittespredningen av covid-19 har akselerert siden slutten av februar i år. Hovedstaden er spesielt rammet, men det er risiko for smitte over hele landet, spesielt i byene.

Vår hjelp og støtte trengs mer enn noen gang. Vi oppfordrer derfor alle til å støtte dette prosjektet ved å gi en gave på en av følgende måter:

Vippsnr. 109825 (Lista sokn) - merk med "Sammen"

Bankkonto 3095.22.04706 - merk med "Sammen"

TUSEN HJERTELIG TAKK FOR HJELPEN - "SAMMEN" STÅR VI STERKERE 🙂

Tilbake