'SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN' AVSLUTTES 23. JUNI!!!


Da nærmer det seg avslutning på det landsdekkende prosjektet 'Sammen som kirke i hele verden' som i år har hatt som formål å samle inn midler til menighetenes egne misjonsprosjekt.

 

Lista menighets misjonsprosjekt er på MADAGASKAR. Siden midten av mai har smittespredningen der hatt en nedadgående trend, noe som gir grunn til en viss optimisme, men vår hjelp er fortsatt sårt tiltrengt, spesielt siden vi som menighet ikke har hatt anledning til å samle inn til prosjektet via våre vanlige kanaler - gudstjenester, basarer osv. Vi har dessverre langt igjen hvis vi skal nå vårt årlige mål på 50.000 kroner!

Men det er fortsatt mulig å hjelpe ved å sende en gave til:

Vippsnr. 109825 (Lista sokn) - merk med "Sammen"
Bankkonto 3095.22.04706 - merk med "Sammen"

TUSEN HJERTELIG TAKK TIL DERE SOM ALLEREDE HAR GITT ET BIDRAG OG TIL DERE SOM GJØR DET NÅ - "SAMMEN" STÅR VI STERKERE 🙂

NOEN FAKTA OM MADAGASKAR:
Innbyggertall: Cirka 27 millioner.
Religion: 52 % kristne, 41 % tradisjonelle religioner, 7 % muslimer.
Styresett: Republikk. Stadig politisk uro.
Næringsveier: Cirka 80 % er sysselsatt innen landbruk, skogbruk eller fiskeriindustri. Noe turisme.
Levekår: Landet er rikt på naturressurser, men innbyggerne er blant verdens fattigste. En av tre er analfabeter, 65 % av barna går på skole. Halvparten av barn under fem år er underernærte.

Kilder: www.fn.no med flere.

Tilbake