Framtidsbygget- Takk!


Rapport, status og takk!
Framtidsbygget 2021.

 

I 2013 ble Framtidsbygget åpnet i stor glede og takknemlighet. Lenge hadde vi ønsket oss et funksjonelt tilbygg til kapellet. Bygget ble finansiert gjennom da allerede innsamlede midler, lån fra Opplysningsvesenets fond (OVF) og private lån. Lånet til OVF ble planlagt nedbetalt over 10 år, og deretter skulle de private lånene nedbetales. Finansieringsplanen gjorde at vi var i behov av å samle inn ca. kr. 400 000 årlig.

Allerede nå, etter 8 år, er det innsamlet nok midler til å kunne innfri lånet til OVF og de private lånene. Det betyr at Framtidsbygget nå er fullfinansiert.

Framtidsbygget har blitt det sosiale stedet i nær tilknytning til gudstjeneste og annet i kapellet vi drømte om. Akkurat nå, i covid 19 tiden er det stille i bygget, men vanligvis er det til tider et yrende liv i Framtidsbygget. Vi gleder oss spesielt over at mye barn og ungdomsarbeid skjer her.

Framtidsbygget benyttes til aktiviteter og arrangement som en viktig del av menighetsarbeidet. Gjennom uka finner det sted korøvelser, komité-/utvalgsmøter, trosopplæring, konfirmantarbeid, «onsdagskvelder», kirkekaffe/middag, bibelgruppekvelder, barnehage/skolebesøk, privat utleie, samt andre arrangementer.

Det er vært berikende for menigheten å ha aktivitet og dugnader for å samle inn til Framtidsbygget. Mange gøyale arrangement har vi hatt sammen og mye flott har vi opplevd. Midler har kommer inn på mange ulike måter, gjennom givertjeneste, gaver, frivillig klokkertjeneste, kollekter, hyggekvelder, kirkemiddager, adventskalender, Lista Marked og andre arrangement.

Når smittesituasjonen tillater det inviteres alle til takkefest. Da vil vi invitere til kirkemiddag etter gudstjeneste hvor vi kan glede oss i fellesskap over gode samtaler. Vi gleder vi oss uendelig mye til å kunne samles igjen og feire at vi har nådd målet om ferdigfinansiering av Framtidsbygget.

Samtidig vil vi markere at vi nå går over i en ny fase, hvor vi fortsatt har behov for midler til nyinvesteringer og drift. Vi planlegger å arrangere hyggekvelder og kirkemiddager jevnlig, samt Framtidsbygget adventskalender. Og håper at mange fortsatt vil støtte arbeidet!

Tusen takk til alle som har bidratt med penger, dugnadsarbeid og positivitet for å få til et så flott resultat! Ikke minst, takk til alle som kommer på arrangementene! Mange legger ned mye engasjement, tid og ressurser i Framtidsbygget og det som skje her, noe vi er ydmyke og takknemlige for. Vi ser frem til at Framtidsbygget fortsatt kan tjene menighetens arbeid!

Tilbake