Konfirmantplan


Hjertelig velkommen som konfirmant på Lista!

 

Kjære konfirmant!

Nå er det på tide å melde seg på til konfirmasjon og i den anledning håper vi at akkurat DU kunne tenke deg å være med på Lista menighets undervisning og å konfirmere deg enten i Vanse kirke eller Vestbygda kapell i 2022.

Søndag 05. september starter konfirmantåret med presentasjons-gudstjeneste i Vestbygda kapell kl. 11.00. Første konfirmantsamling blir i Vestbygda kapell torsdag 9. september kl.18.00-19.30, etterfulgt av foreldremøte kl.19.35-20.15 (med forbehold om endring).


Deretter vil det gå ‘slag i slag’ utover høsten og våren. Vi tror vi har laget et spennende opplegg med mye variasjon. Vår visjon er å være en støtte i liv og tro. Dette vil vi gjøre på en trygg, relevant, morsom og utfordrende måte, mens vi hele tiden holder fast på Lista menighet sin visjon: «Mer himmel på jord».

Undervisning
Et konfirmantår består av varierende undervisningssamlinger, både i fellesskap, aktivitetsgrupper og i små grupper (sofagrupper) der vi tar for oss forskjellige temaer som har med kristen tro og liv å gjøre. I under-visningen vil vi ta i bruk bl.a. film, drama, musikk, leker og rollespill der våre ungdomsledere også har sentrale oppgaver.

Superkveld/-natt
Vi planlegger en superkveld/-natt med variert og morsomt program der det blir tid til både alvor og lek.

Gudstjenester
Vi planlegger også et par gudstjenester sammen med konfirmantene som vil delta aktivt i forskjellige roller. Selvsagt bør foreldrene komme og se hva de får til!

Aktivitetsgrupper
Vi ønsker at konfirmantene også skal få et innblikk i menighetens arbeid gjennom å være med på forskjellige aktiviteter. Tidligere har man kunnet velge mellom f.eks. Yngres i Vanse, kirkekaffe i begge kirkene, trosopp-læringstiltak (utdeling av bøker på gudstjeneste osv) og deltakelse i Vanse Guttekor – Deo Gloria og Ungdomskoret Voices. Vi vil komme tilbake til de aktivitetene som vil være aktuelle i kommende konfirmantår på et senere tidspunkt.

Weekend
I løpet av høsten (antakeligvis i oktober) planlegger vi leir der vi reiser bort en helg til et leirsted her i kommunen eller utenbys. Vi vil legge opp til morsomme aktiviteter og både ute- og innekos. Noe undervisning og fellessamlinger blir det også. På søndag avsluttes helgen med en ‘fargerik’ gudstjeneste.

Rettferdighet
05. april 2022 blir vi med på den årlige fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, der alle konfirmanter gjennom bøsseinnsamling får gjøre en innsats som vil være av stor betydning for fattige mennesker i verden.

Lista-konfirmant
Konfirmantopplegget i Lista menighet er felles for hele Lista. Undervisningen blir stort sett lagt til Borhaug der vi har de best egnede lokaler med Vestbygda kapell og Framtidsbygget. Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste, og det er satt opp følgende datoer i 2022:

Vanse kirke: Lørdag 30. april kl. 11.00 og kl. 13.00.
Vestbygda kapell: Lørdag 7. mai kl. 13.00.

Påmeldingsfrist: 10. august (men gjerne så fort som mulig)!


Velkommen som konfirmant! Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

 

Tilbake