Konfirmantplan


Hjertelig velkommen som konfirmant på Lista!

 

Kjære konfirmant!
Du har kanskje allerede fått et hefte i posten som forteller om hva det vil si å være konfirmant og om hva du får oppleve ved å melde deg på til høstens konfirmantopplegg i Lista menighet:

Søndag 06. september kl. 11.00 starter konfirmantåret med presentasjonsgudstjeneste i Vestbygda kapell.
Første konfirmantsamling blir i Vestbygda kapell/Framtidsbygget torsdag 10. september kl.18.00-19.30, etterfulgt av foreldremøte kl.19.35-20.15 (med forbehold om endring).

Deretter går det slag i slag utover høsten og våren. Vi tror vi har laget et spennende opplegg med mye variasjon. Vår visjon er å være en støtte i liv og tro. Dette vil vi gjøre på en trygg, relevant, morsom og utfordrende måte. Lista menighet sin visjon er: «Mer himmel på jord».

Undervisning
Et konfirmantår består av varierende undervisningssamlinger, både i fellesskap, aktivitetsgrupper og i smågrupper der vi tar for oss forskjellige temaer som har med kristen tro og liv å gjøre. I undervisningen vil vi ta i bruk bl.a. film, drama, musikk, leker og rollespill der våre ungdomsledere også har en sentral rolle.

Supernatt
Vi planlegger en supernatt med variert og morsomt program, med tid til både alvor og lek.

Gudstjenester
Vi planlegger et par gudstjenester sammen med konfirmantene som vil delta aktivt i forskjellige roller. Selvsagt bør foreldrene komme og se hva de får til!

Aktivitetsgrupper
Vi ønsker at konfirmantene også skal få et innblikk i menighetens arbeid utenom gudstjenesten. De kan derfor velge mellom følgende aktiviteter:
1. Trospplæringsgruppe (være med på bokutdeling, Tårnagenthelg osv)
2. Kirkekaffegruppe
3. Synge i Voices
4. Hjelpe Lloyd Frestad på Yngres i Vanse

Weekend
I slutten av januar/begynnelsen av februar planlegger vi weekend til Knaben leirsted med mye tid til skigåing i terrenget, renning i slalåmbakken, bading i bassenget og innekos. Noe undervisning og fellessamlinger blir det også. På søndag avsluttes helgen med en fargerik gudstjeneste.

Rettferdighet
23. mars blir vi med på den årlige fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp, der alle konfirmantene gjennom bøsseinnsamling får gjøre en innsats som kan få stor betydning for fattige mennesker i verden.

Lista-konfirmant
Konfirmantopplegget i Lista menighet er felles for hele Lista. Undervisningen blir stort sett lagt til Vestbygda kapell der vi har de best egnede lokaler med Framtidsbygget. Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste og det er satt opp følgende datoer for 2021:

Vanse kirke: Lørdag 1. mai kl. 11.00 og kl. 13.00.
Vestbygda kapell: Lørdag 8. mai kl. 13.00.

 

Tilbake