Invitasjon til konfirmasjon 2025


Hjertelig velkommen som konfirmant på Lista!

Nå er det på tide å melde seg på til konfirmasjon og i den anledning håper vi at akkurat DU kunne tenke deg å være med på Lista menighets undervisning og å konfirmere deg enten i Vanse kirke eller Vestbygda kapell i 2025.

Siste helgen i august starter konfirmantåret. Først drar vi på en «Bli-kjent-tur» til Evje Mineralpark og Klatreskog 23.-24. august, før vi møtes til Presentasjonsgudstjeneste i Vanse kirke søndag 25. august kl. 19.00.

Etter gudstjenesten vil lederen for konfirmantarbeidet vårt, sokneprest Lloyd Tryland, ha et kort informasjonsmøte med foreldre og foresatte. Dette skjer samtidig som det blir tatt bilde av den enkelte konfirmant bak i kirka. Bildet vil bli brukt i forbindelse med forbønn for konfirmantene gjennom året, og i konfirmasjonsgudstjenesten neste vår. (Konfirmantene møter opp i helt alminnelige klær).

Undervisning
Vi har lagt vekt på å lage et spennende opplegg med mye variasjon. Målsettingen vår som menighet er å møte ungdommene der de befinner seg i livet på en trygg og relevant måte, og å være en støtte i tro og hverdagsliv.

Konfirmantåret vil bestå av varierende samlingsformer, både i fellesskap, aktivitetsgrupper og i mindre grupper.  

Vi legger vekt på at konfirmantene blir kjent med Konfirmantbibelen de får utdelt, og får delta i åpne samtaler om ulike tekster.

Det blir ikke «hjemmelekser», men det kan forekomme at konfirmantene blir bedt om å se en videosnutt eller to før de møter til temasamling.

Gudstjenester
Vi legger opp til at konfirmantene deltar på 6 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden, der de oppmuntres til å delta aktivt i forskjellige roller. Her håper vi at foreldre og søsken også møter opp, enten i Vanse kirke eller i Vestbygda kapell.

Weekender
Vi legger stor vekt på å bygge relasjoner og vennskap – også på tvers av vennegruppene de er vant til fra skole-/fritidsaktiviteter. Derfor er turer en viktig del av opplegget.
7.-9. februar 2025 drar vi til Knaben. På begge turene legger vi opp til morsomme aktiviteter og både ute- og innekos. Noe undervisning og fellessamlinger blir det også, så det er viktig at alle blir med på turene både til Evje og til Knaben!

Rettferdighet
Hvert år deltar vi på den årlige fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, der alle konfirmanter gjennom bøsseinnsamling på nett får gjøre en innsats som vil være av stor betydning for fattige mennesker i verden.

Lista-konfirmant
Konfirmantopplegget i Lista menighet er felles for hele Lista.
Undervisningen veksler mellom Borhaug med Vestbygda kapell og Framtidsbygget, og Langhuset på Prestegårdstunet og Vanse kirke. Konfirmantåret avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste, og det er satt opp følgende datoer i 2025:

Vanse kirke: Lørdag 3. mai, kl.11.00 og kl.13.00
Vestbygda kapell: Lørdag 10. mai, kl.11.00

Ledere
Sokneprest Lloyd har med seg en gjeng med tidligere års konfirmanter som hjelpeledere. Sammen pleier de å skape arenaer med lave skuldre, åpne samtaler, inkluderende vennskap og mye humor og gøy.

Pris
Kr. 1.200,- pr semester = kr. 2.400,- totalt. Prisen inkl. turene, enkel servering på kveldene, bibel m.m. (og fører til at menigheten går i minus hvert år på konfirmantarbeidet) men: OBS! Dersom prisen likevel er i dyreste laget, ta kontakt med Lloyd (41564105) for å avtale en tilrettelagt pris for konfirmanten din. Det viktigste for oss er at «alle skal med!».

Påmelding
Påmelding skjer på Lista menighets nettside www.listamenighet.no under ‘Konfirmant’.
Påmeldingsfrist: 10. august (men gjerne så fort som mulig)!


 

Tilbake