Invitasjon til konfirmasjon 2023


Hjertelig velkommen som konfirmant på Lista!

Kjære konfirmant!

Nå er det på tide å melde seg på til konfirmasjon og i den anledning håper vi at akkurat DU kunne tenke deg å være med på Lista menighets undervisning og å konfirmere deg enten i Vanse kirke eller Vestbygda kapell i 2023.

Søndag 04. september starter konfirmantåret med presentasjonsgudstjeneste i Vestbygda kapell kl. 19.00 etterfulgt av et kort foreldremøte.

  
Deretter vil det gå ‘slag i slag’ utover høsten og våren. Vi tror vi har laget et spennende opplegg med mye variasjon. Vår visjon er å være en støtte i liv og tro. Dette vil vi gjøre på en trygg, relevant, morsom og utfordrende måte, mens vi hele tiden holder fast på Lista menighet sin visjon: «Mer himmel på jord».

Undervisning
Et konfirmantår består av varierende undervisningssamlinger, både i fellesskap, aktivitetsgrupper og i små grupper (sofagrupper) der vi tar for oss forskjellige temaer som har med kristen tro og liv å gjøre. I under-visningen vil vi ta i bruk bl.a. film, drama, musikk, leker og rollespill der våre ungdomsledere også har sentrale oppgaver.

Superkveld/-natt
Vi planlegger en superkveld/-natt med variert og morsomt program der det blir tid til både alvor og lek.

Gudstjenester
Vi planlegger også et par gudstjenester sammen med konfirmantene som vil delta aktivt i forskjellige roller. Selvsagt bør foreldrene komme og se hva de får til!

Weekender
Vi legger stor vekt på å bli kjent med hverandre, og derfor er turer en viktig del av opplegget. Allerede første helgen etter presentasjonen (09.-11. sept.) drar vi på tur til Evje Mineralpark og Klatreskog og på vinteren drar vi til Knaben. På begge turene legger vi opp til morsomme aktiviteter og både


ute- og innekos. Noe undervisning og fellessamlinger blir det også, så det er viktig at alle blir med på tur!

Rettferdighet
28. mars 2023 blir vi med på den årlige fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, der alle konfirmanter gjennom bøsseinnsamling får gjøre en innsats som vil være av stor betydning for fattige mennesker i verden.

Lista-konfirmant
Konfirmantopplegget i Lista menighet er felles for hele Lista. Undervisningen blir stort sett lagt til Borhaug der vi har de best egnede lokaler med Vestbygda kapell og Framtidsbygget, men også Langhuset på Prestegårdstunet og Vanse kirke blir benyttet. Konfirmantåret avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste, og det er satt opp følgende datoer i 2023:

Vanse kirke: Lørdag 06. mai.
Vestbygda kapell: Lørdag 13. mai.

Ledere
Soknepresten vår, Lloyd Tryland, leder konfirmantarbeidet. Med seg på laget har han tidligere års konfirmanter som hjelpeledere. Sammen pleier de å få til gode møtesteder med lave skuldre, åpne samtaler og inkluderende fellesskap.

Påmelding
Påmelding skjer på Lista menighets nettside www.listamenighet.no under ‘Konfirmant’.
Påmeldingsfrist: 10. august (men gjerne så fort som mulig)!

Velkommen som konfirmant! Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Tilbake