Forbønn


6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
Paulus’ brev til filipperne 4:6-7 

Det inviteres til felles forbønn kl. 10.30 før gudstjenestene: i sakristiet i Vanse kirke eller på loftet i Framtidsbygget.

Tilbake