Givertjeneste


Vi håper at mange vil bidra til å opprettholde og styrke det gode arbeidet i menigheten gjennom å bli med som fast giver...

Givertjeneste handler dypest sett ikke om økonomi, men om hva slags menighet vi ønsker å være, og hvilken livsholdning vi ønsker skal prege oss. Derfor er givertjenesten mer enn penger. Det er en måte å gi vekst ved å så, og en måte å gi tilbake til Gud på – i takknemlighet for alt vi har fått. Vi inviterer deg til å bli med i dette viktige arbeidet. I dag har vi 4 givertjenester:

FRAMTIDSBYGGET                 
Bank: 2801.22.18275
Vipps: 506566 (Framtidsbygget)

TROSOPPLÆRERSTILLINGEN:    
Bank: 3095.22.04706
Vipps: 109825 (Lista sokn)

DIAKONIARBEIDET:                                                          
Bank: 3095.22.04706
Vipps: 109825 (Lista sokn)

LANGHUSET:
Bank: 3095.22.04706
Vipps: 109825 (Lista sokn)

Det er også mulig å støtte vårt misjonsprosjekt på Madagaskar (se egen fane for mer informasjon). Bruk da kontonummer 3095.22.04706 eller Vipps til Lista sokn (Vippsnr. 109825) og husk å merke gaven med 'Madagaskar'.

Ønsker du å gi en enkeltgave til menigheten?

Det går også fint an å gi en enkeltgave ved innbetaling til en av disse bankkontoene. Merk innbetalingen med 'Gave' og formålet du ønsker å gi til. Det er også mulig å gi via Vipps - søk da opp FRAMTIDSBYGGET for gave til det eller LISTA SOKN for de 3 andre. Husk også her å spesifisere i merknadsfeltet hva det er. Hvis du ønsker skattefradrag, må innbetalingen merkes med fødselsnummer.

Registrer deg som fast giver med AvtaleGiro
Med AvtaleGiro ordner banken din faste gave til oss for deg. Det er lett å inngå avtalen, du kan enkelt kontrollere at rett beløp er overført til riktig tid på kontoen din, og den er enkel å avslutte.

Husk at du kan få skattefradrag på opptil 25.000 kroner årlig. Obs! Det må gis minimum 500 kroner til en og samme organisasjon for å oppnå skattefradrag.

TUSEN HJERTELIG TAKK FOR DIN GAVE!

Tilbake