Frivillig arbeid i vår menighet


En menighet er et fellesskap bestående av mange ulike mennesker med forskjellige evner og interesser. Det å bidra til fellesskapet er ikke bare en styrke for helheten, men man føler ofte at man får noe mer tilbake. Som frivillig medarbeider tror vi at du får kjenne på at du er en del av noe større i verden.

Har du lyst til å medvirke på gudstjenestene som medliturg, klokker eller kirkevert? Kanskje du kan bake til kirkekaffen eller til andre anledninger? Du kan muligvis gå en runde og legge menighetsblader i postkassene? Er du en ryddig person som vil hjelpe til med organisering av aktiviteter eller arrangementer, eller en utadvendt person som kunne tenke deg å være med på gjennomføring av disse? Vi har behov for DEG, uansett hvem du er og hva du ønsker å bidra med.

Tilbake