Julekrybbe ved Vestbygda kapell


Advent i annerledesåret står for døren og vi er stolte og glade over å ha fått ny julekrybbe!
Vi ønsker velkommen og håper mange vil ta turen til Vestbygda i ventetiden! Krybben vil minne oss om lys og håp! Vi kan alene og i fellesskap se frem mot «Herrens komme». 

Kunstner er Alfred Vaagsvold og snekkerarbeid er utført av Gjert Melbø. Den er en av to krybber, hvor den andre er plassert i Gjerdrum. Tusen takk til Alfred og Gjert!
 

 

Tilbake