FREMTIDIG ORGANISERING AV KIRKEN


Fremtidig organisering av kirken - innspillsmøte torsdag 17. september

 

Det blir fra sentralt hold arrangert digitale innspill- og informasjonsmøter på YouTube om fremtidig organisering av kirken. Selv om det er mulig å følge dette møtet individuelt, tilbys det et fysisk møte:

Sted: Framtidsbygget/ Vestbygda
Når: 17. sept kl 17:00 til 19:00

Målgruppe: Rådsmedlemmer, frivillige og andre interesserte

For å kunne delta interaktivt på møtet, vil du trenge en mobiltelefon/nettbrett.

Det oppfordres til å delta på møtet, da det er viktig at alle får god informasjon fra starten av en omstilling. 

Klikk på linken under for mer informasjon:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/aktuelt/aktuelt/innspillsm%C3%B8ter%20om%20kirkelig%20organisering/

 

Tilbake