Konfirmasjon


I Lista menighet gleder vi oss over å treffe nye, flotte konfirmanter hvert eneste år. Vi har konfirmasjon i begge kirkene våre.

KONFIRMANTPLAN 2019/2020

Kjære konfirmant!
Du har kanskje allerede fått et hefte i posten som forteller om hva det vil si å være konfirmant. Denne brosjyren forteller deg litt om hva du får oppleve ved å melde deg på til høstens konfirmantopplegg i Lista menighet:

Søndag 25. august. kl. 17.00 starter konfirmantåret med presentasjonsgudstjeneste i Vestbygda kapell.
Første konfirmantsamling blir i Vestbygda kapell/Framtidsbygget torsdag 29. august kl.18.00-19.30, etterfulgt av foreldremøte kl.19.35-20.15.

Deretter går det slag i slag utover høsten og våren. Vi tror vi har laget et spennende opplegg med mye variasjon. Vår visjon er å være en støtte i liv og tro. Dette vil vi gjøre på en trygg, relevant, morsom og utfordrende måte. Lista menighet sin visjon er: «Mer himmel på jord».

Undervisning
Et konfirmantår består av varierende undervisningssamlinger, både i fellesskap, aktivitetsgrupper og i smågrupper der vi tar for oss forskjellige temaer som har med kristen tro og liv å gjøre. I undervisningen vil vi ta i bruk bl.a. film, drama, musikk, leker og rollespill der våre ungdomsledere også har en sentral rolle.

Supernatt
Vi planlegger en supernatt med variert og morsomt program, med tid til både alvor og lek.

Gudstjenester
Vi planlegger et par gudstjenester sammen med konfirmantene som vil delta aktivt i forskjellige roller. Selvsagt bør foreldrene komme og se hva de får til!

Aktivitetsgrupper
Vi ønsker at konfirmantene også skal få et innblikk i menighetens arbeid utenom gudstjenesten og vil sende ut en liste over aktivitetene det kan velges mellom, f.eks. Yngres i Vanse, kirkekaffe i begge kirkene, trosopplæringstiltak, ungdomskoret Voices osv.

Weekend
31. januar - 2. februar 2020 planlegger vi weekend til Knaben leirsted med mye tid til skigåing i terrenget, renning i slalåmbakken, bading i bassenget og innekos. Noe undervisning og fellessamlinger. På søndag avsluttes helgen med en fargerik gudstjeneste.

Rettferdighet
31. mars blir vi med på den årlige fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp, der alle konfirmantene gjennom bøsseinnsamling får gjøre en innsats som kan få stor betydning for fattige mennesker i verden.

Konfimasjonsdager 2020
Konfirmantopplegget i Lista menighet er felles for hele Lista. Undervisningen blir stort sett lagt til Vestbygda kapell der vi har de best egnede lokaler med Bramtidsbygget. Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste og det er satt opp følgende datoer for 2020 (med forbehold om endringer):

Vanse kirke: Lørdag 2. mai kl. 11.00 og kl. 13.00.
Vestbygda kapell: Lørdag 9. mai kl. 13.00.

Påmelding
Påmelding for konfirmanter 2020 er nå stengt. Konfirmantundervisningen har startet. Hvis du har nylig flyttet til soknet er du selvsagt velkommen til å kontakte Ellen på kirkekontoret for å likevel melde deg på - 38 39 55 30 eller 47 47 33 37.


Gudstjenesteliste

  • Søndag 17.11.2019  Kl. 11:00    Hovedgudstjeneste (Vestbygda kapell)
  • Søndag 24.11.2019  Kl. 11:00    Hovedgudstjeneste (Vanse kirke)
  • Søndag 01.12.2019  Kl. 11:00    Hovedgudstjeneste (Vanse kirke)