Gravferd


I gravferden tar vi farvel med den døde. Vi takker for livet og overlater den døde til Gud.

Lokalt henstiller vi til Farsund kirkelige fellesråd ved Lista menighetskontor for alle spørsmål knyttet til gravferd og gravlundene i Farsund kommune.
Telefon: 38 39 55 30 eller 47 47 33 37.
E-post: post@farsund.kirken.no.

Møtet med sørgende er en av kirkens viktigste oppgaver. Mange prester har i senere år utdannet seg spesielt for å kunne møte pårørendes behov ved ulykker og katastrofesituasjoner.

Når et menneske dør uten noen pårørende i sin nærhet, underretter politiet eller presten de pårørende så snart som mulig (går med sørgebud).

Gravferd skal normalt finne sted innen 8 dager etter dødsfallet. Kirkelig gravferd er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale. Ved graven foretas jordpåkastelse der presten kaster tre ganger jord på kisten og sier: "Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå."
 

Vi henviser til Den norske kirkes nettsider for utfyllende informasjon om gravlegging. Klikk HER for å komme til DNKs side for gravferd.