Dåp


Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Dåp er først og fremst å bli tatt imot som Guds barn. Gud elsker oss så høyt at han vil gi oss muligheten til å leve i fellesskap med Ham. Bibelen forteller at dåpsvannet renser oss, vi får "drukne" det gamle mennesket og stå opp igjen med Jesus - fordi han døde for å sone syndene våre. Og han vant over døden og ondskapen da han sto opp igjen.

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den eneste,
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv"  

(Joh 3,16)

Den som tror på Jesus og på at han har gjort opp for det gale som har laget skille mellom mennesker og Gud, og som lar seg døpe, blir frelst.

Når vi sier at man blir Guds barn i dåpen, handler det også om at Gud omslutter den døpte med sin omsorg og alltid vil være med ham/henne. Det står i Bibelen at Den Hellige Ånd tar bolig i oss når vi blir døpt. Det betyr at Gud er med oss i alt som skjer gjennom hele livet.

Påmelding til dåp
Ta kontakt med Lista menighetskontor på tlf. 38 39 55 30 eller 47 47 33 38 for å avtale dåp i Vanse kirke eller Vestbygda kapell samt for å sette opp en dåpssamtale.

(Dersom du ønsker dåp i annen kommune, tar du direkte kontakt med menighetskontoret der du ønsker dåp i god tid for å avtale tidspunkt. Samtalen og papirene ordnes i den menigheten du bor.)

Faddere
Ved dåpen skal barnet ha faddere. Det skal være minst 2 og de må ha fylt 15 år. Som faddere kan det bare velges personer som er medlem av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere. Fadderne er vitner om at barnet er døpt og de pådrar seg å følge opp barnet, slik at det kan leve og vokse i den kristne tro.

Dåpssamtale
I god tid før dåpen finner sted innkalles foreldrene til en dåpssamtale på menighetskontoret. Denne samtalen dreier seg om hva dåp er, hvordan dåpen foregår, og hvordan den følges opp med "dåps- eller trosopplæring".

Dåps- /trosopplæring
Som oppfølging av dåpen anbefaler Lista menighet flere gode tilbud til barn og ungdom som skjer i kirkene og på flere av bedehusene. Det er både søndagsskoler, barneforeninger, kor, klubber m.m. som har som mål å hjelpe barna til å bli kjent med Jesus og følge ham.