Farsund kirkelige fellesråd > Menighetsbladet
18. oktober 2019
Søk
Siste
 Nr.3 2019

Info

Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista og Farsund menigheter.

Redaksjon:
Hanne Kristin Lervik (redaktør)
Hans Arne Rogn
Ellen Jørgensen
Synnøve Rydningen
Even Eftestøl

Andre medhjelper: Elisabeth Rogn, Rune Nilsen, 
Ove Sletta og Asbjørn Skøien.

Layout og trykk:
Snartrykk, Farsund. www.snartrykk.no

Gaver til bladet Bankkonto: 3095 57 04769  

Tidligere utgivelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019
   
2018
2017
2016
Nr. 5 Nr. 4 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 1
2015
Nr. 5 Nr. 4 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 1
2014
Nr. 5 Nr. 4 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 1
2013
Nr. 5 Nr. 4 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 1
2012

Nr. 5 Nr. 4 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 1
2011

Nr. 5 Nr. 4 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 1