Farsund kirkelige fellesråd > Lista > Foreninger > Kirkeringen
12. desember 2019
Søk
Kirkeringen Lista

Program våren 2013 - Menighetssenteret, Vanse

   

6. mars

Påskemøte

 
27. april

Listamarked

   
29. mai

Vårfest